Dzień Architektury Drewnianej - rejestracja obiektów drewnianych
Polska, 23-25.08.2024 r.

W dniach 23-25 sierpnia br. będziemy obchodzić drugą edycję Dnia Architektury Drewnianej (#DAD), którego główną ideą jest upowszechnianie tego wyjątkowego elementu kultury poprzez nieodpłatne udostępnienie zabytkowych obiektów szerokiej publiczności.

DAD jest świętem właścicieli, użytkowników oraz opiekunów obiektów drewnianych. Wydarzenie ma charakter edukacyjny i popularyzatorski. Prowadzone w jego toku prelekcje, wykłady oraz promocja dobrych praktyk podnoszą kompetencje użytkowników oraz ogółu społeczeństwa.

Zostań częścią Dnia Architektury Drewnianej!

Zachęcamy wszystkich właścicieli obiektów drewnianych do zaprezentowania ich szerszej publiczności.
Aby twój obiekt również znalazł się na liście udostępnionych drewnianych budynków w ramach DAD 2024, należy wypełnić formularz.

Zgłoszenia przyjmujemy 31 lipca 2024 r.

Warunki uczestnictwa w DAD 2024:

  1. Rejestracja obiektów odbywa się na podstawie przesłanej karty zgłoszeniowej.
    Właściciele zgłoszonych obiektów zostaną poinformowani drogą mailową o zarejestrowaniu udziału w wydarzeniu.
  2. Udział w wydarzeniu oraz udostępnianie obiektu jest bezpłatne.
  3. Dzień Architektury Drewnianej odbędzie się w przeciągu weekendu 23 – 25 sierpnia 2024r. Konkrety dzień oraz godziny udostępniania obiektu są określane przez Właścicieli obiektu.
  4. Właściciel obiektu określa granicę, obszar oraz formę udostępniania nieruchomości.
  5. Ewentualną rezygnację z udziału w wydarzeniu należy zgłosić niezwłocznie, maksymalnie do dnia 10 sierpnia 2024r. poprzez przesłanie informacji na adres mailowy: zakopane@nid.pl
  6. Gospodarze obiektów, którzy wezmą udział w wydarzeniu otrzymają pakiet edukacyjny NID oraz pisemne Podziękowanie za udział w wydarzeniu. Udział w wydarzeniu jest formą udostępniania obiektu oraz jest działaniem  o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim.

Dzień Architektury Drewnianej objęty jest patronatem Polskiego Radia S.A.

 

Zapraszamy!

Termin udostępnienia obiektu drewnianego podczas Dnia Architektury Drewnianej 2024 (można zaznaczyć od 1 do 3 dni)*:
Godziny udostępnienia obiektu drewnianego*: