Rejestracja na III Konferencję naukową została zakończona.